กิจกรรมการประกวดในงานบ้านและสวนแฟร์ 2013

สถานที่ส่งผลงาน
กองประกวด (ระบุประเภทการประกวด) นิตยสารบ้านและสวน บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) 378 ถนนชัยพฤกษ์ เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.BaanLaeSuan.comสอบถามรายละเอียดการประกวด 

 • กองการประกวดแบบบ้าน “สิ่งสามัญที่ไม่ธรรมดา”
  โทร. 0-2422-9999 ต่อ 4200, 4241, 4207, 4178
  E-Mail : ekkarach@amarin.co.th
 • กองการประกวด “สร้างสรรค์พรรณไม้ริมทางเป็นสวนสวย” 
  โทร. 0-2422-9999 ต่อ 4200, 4276, 4207, 4178
  E-Mail : tipapan@amarin.co.th
 • กองประกวด “จัดดอกไม้สำหรับโต๊ะน้ำชา” 
  โทร. 0-2422-9999 ต่อ 4200, 4244, 4207, 4178
  E-Mail : warapsorn@amarin.co.th
 • กองการประกวด “พรรณไม้” โทร. 0-2422-9999 ต่อ 4200, 4275 – 4279, 4207, 4178
  E-Mail : urai@amarin.co.th
Writer