Siam Center & Siam Discovery 100 Designs 2013

100design_head

สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ร่วมนำเสนองานออกแบบของคุณ (ไม่จำกัดสาขาในการออกแบบ)  ภายใต้โครงการ “Siam Center & Siam Discovery 100 Designs 2013” กับคอนเซป “ReDefine Living” สร้างสรรค์งาน Design เพื่อแก้ปัญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเรา  และสังคมในแบบของคุณ รูปแบบใดก็ได้ไม่จำกัดรูปแบบ

“ReDefine Living” การออกแบบเพื่อแก้ปัญหา … ? มองสิ่งเดิมๆ แก้ปัญหาด้วยมุมมองใหม่ๆ ลองใช้ไอเดียสร้างสรรค์ผ่านงานออกแบบ เพื่อทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้น แล้วคุณจะ ReDefine Living ในอนาคตเป็นอย่างไร ?

เกณฑ์การตัดสิน

  1. แนวความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ (Concept & Creativity) 30%
  2. ความเป็นไปได้ในการนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคมได้จริง 30%
  3. ความสวยงาม 20%
  4. ความเรียบร้อยของชิ้นงาน 10%
  5. แนวความคิดในเชิง ECO ภายในผลงาน 10%

รางวัล
ผลงาน 10 ผลงานที่ถูกคัดเลือก จะได้รับเงินทุนสนับสนุนในการสร้างสรรค์ผลงานจริง และได้จัดแสดงในนิทรรศการ“Siam Center & Siam Discover y 100 Designs 2013” ชิงเงินรางวัล พร้อมของรางวัลจาก Acer มูลค่ารวมกว่า แสนบาท
•  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  : Acer Ultrabook พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท
•  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  : Acer Ultrabook พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท
•  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  : Acer Tablet + Keyboard พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท
•  รางวัล Popular Vote  ติดตามผ่าน Social Media ของโครงการประกวด : Acer Tablet + Keyboard
•  Best of  Plastic Design by SCG Chemicals ใช้พลาสติกสร้างสรรค์ในการออกแบบ : รางวัลพิเศษมูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เปิดรับผลงานจากนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ และไม่จำกัดสาขาการออกแบบ
  2. สามารถส่งผลงานประเภทเดี่ยว หรือกลุ่ม(ไม่เกิน 2 คน)
  3. ต้องเป็นงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเอง โดยไม่เคยส่งประกวด หรือได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน

รีบส่งผลงานได้แล้ววันนี้ถึง 20 กันยายน 2556
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02 658-1000  ต่อ 2124 หรือ 081 – 5568835
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่
•  www.siamcenter.co.th
•  www.siamdiscovery.co.th
•  www.scg-designcatalyst.com

รายละเอียดการประกวด และการส่งผลงาน แบ่งการประกวดออกเป็น 2 รอบ
รอบที่ 1 ส่งผลงานได้ถึงวันที่ 20 กันยายน 2556
ผู้เข้าประกวดจะต้องนำเสนอผลงานลงบนกระดาษ  ขนาด 50 x 70 ซม. หนา 1-2 มม. ออกแบบงานจากโจทย์การประกวด  “ReDefine Living” การออกแบบเพื่อแก้ปัญหา … ? ประกอบด้วย
•  ชื่อผลงาน และแนวความคิดต่อยอดในการออกแบบจาก Concept ของโครงการ (ReDefine Living) รวมถึงรายละเอียดต่างๆ ที่ประกอบกันขึ้นเป็นผลงาน ที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการตัดสินของคณะกรรมการมากที่สุด
•  รูปด้าน Sketch Design (Plan / Front / Side) พร้อมระบุขนาดของชิ้นงาน
•  ด้านหลังติดใบสมัคร กรอกข้อมูลทั้งหมดให้ครบถ้วน พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน (ผู้สมัครประเภททีมสามารถถ่ายเอกสารใบสมัครเพื่อใช้ในการกรอกข้อมูลได้)
ส่งผลงานได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้
•  ส่งผลงานด้วยตัวเองได้ที่ :
ฝ่ายส่งเสริมการตลาด สาย 2 บริษัท ซูพรีโม จำกัด ชั้น 4A ศูนย์การค้าสยามพารากอน ได้ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 18.00 น.
•  ส่งผลงานทางไปรษณีย์ :
กิตติ ดนตรีสวัสดิ์  ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจสาย 2 บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด
อาคารสยามทาวเวอร์ ชั้น 8 เลขที่ 989 ถ.พระราม1  ปทุมวัน  กทม. 10330
พร้อมวงเล็บมุมซอง 100 Designs 2013 โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
รอบที่ 2 คัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบ จำนวน 10 ทีม
•  จะได้เข้าร่วมกิจกรรม Workshop การออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกกับทีม Design Catalyst by SCG Chemicals ที่โรงงานในเครือ SCG Chemicals  จังหวัดระยอง ตามวัน และเวลาที่คณะผู้จัดทำโครงการเป็นผู้กำหนดเป็นเวลา 3 วัน 2 คืน
•  รับเงินทุนสนับสนุนในการสร้างสรรค์ผลงานจริงจากคอนเซปของคุณ เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท พร้อมสร้างสรรค์ผลงานจริงจัดแสดง และตัดสินผลการประกวดภายในงาน Siam Center & Siam Discovery 100 Designs 2013 ระหว่างวันที่ 12 – 17 พฤศจิกายน 2556

ผู้ประกวดสามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวนผลงาน และไม่จำกัดสาขา ภายใต้แนวความคิดที่กำหนด
ผลงานที่ได้รับรางวัลการประกวดทุกรางวัล ถือเป็นกรรมสิทธิ์ และลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ  ซึ่งบริษัทจะนำออกเผยแพร่ตามที่เห็นสมควร

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.siamcenter.co.th/press_detail.php?id=100design

Writer