การเทียบเท่าวัสดุ เจ้าของบ้านเสียเปรียบหรือไม่ ?

สวัสดีค่ะ ทีมงาน DsignSomething

กำลังสร้างบ้านอยู่ที่เชียงใหม่ค่ะ ตอนนี้กำลังถึงขั้นตอนของการตกแต่งภายในแล้ว และช่างมีการเสนอวัสดุตกแต่งอื่นที่เป็น “วัสดุเทียบเท่า” กับวัสดุที่ระบุมาในแบบ ดิฉันสงสัยว่าการเปลี่ยนวัสดุผิดไปจากแบบเดิม จะมีผลกระทบอะไรต่อบ้านหรือไม่ การที่ช่างขอเสนอเปลี่ยนวัสดุมีอะไรที่ต้องคำนึงถึงเป็นพิเศษบ้าง และเจ้าของบ้านจะเสียเปรียบหรือได้บ้านที่ไม่สวยไหมคะ ขอบคุณมากค่ะ

Continue reading “การเทียบเท่าวัสดุ เจ้าของบ้านเสียเปรียบหรือไม่ ?”

The Rubber House by CITYFÖRSTER

เราใช้สิ่งมือสองของมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า หนังสือ รถยนต์ โดยที่ไม่รู้สึกว่ามันแปลกและไม่ควรใช้ เพราะมันมีสิ่งอื่นที่ได้มาแทนที่ต่างไปจากของมือหนึ่ง

Continue reading “The Rubber House by CITYFÖRSTER”

Bamboo School : Chiang Mai

สถาปัตยกรรมดีๆบางหลัง ก็ให้อะไรเรามากกว่าความสวยงาม ทั้งวิธีการคิด วัสดุ และการใช้งาน อาคารเหล่านี้น่าไปศึกษาและเอามาเป็นแบบอย่างในการออกแบบสถาปัตยกรรมในยุคสมัยนี้

โรงเรียนปัญญาเด่น จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนซึ่งมีแนวทางในการสอนโดยการใช้ปรัชญาทางศาสนาพุทธ

Continue reading “Bamboo School : Chiang Mai”