OPENING HOURS: MONDAY – SUNDAY: 10.00 AM TO 8.00 PM

info@sitename.com | 987654321

การเทียบเท่าวัสดุ เจ้าของบ้านเสียเปรียบหรือไม่ ?

สวัสดีค่ะ ทีมงาน DsignSomething

กำลังสร้างบ้านอยู่ที่เชียงใหม่ค่ะ ตอนนี้กำลังถึงขั้นตอนของการตกแต่งภายในแล้ว และช่างมีการเสนอวัสดุตกแต่งอื่นที่เป็น “วัสดุเทียบเท่า” กับวัสดุที่ระบุมาในแบบ ดิฉันสงสัยว่าการเปลี่ยนวัสดุผิดไปจากแบบเดิม จะมีผลกระทบอะไรต่อบ้านหรือไม่ การที่ช่างขอเสนอเปลี่ยนวัสดุมีอะไรที่ต้องคำนึงถึงเป็นพิเศษบ้าง และเจ้าของบ้านจะเสียเปรียบหรือได้บ้านที่ไม่สวยไหมคะ ขอบคุณมากค่ะ

พรนภา

 Building and Construction Materials - Structural steel copy

สวัสดีครับคุณพรนภา

ก่อนอื่นต้องเรียนก่อนว่าการเปลี่ยนวัสดุต่างไปจากในแบบก่อสร้างนั้นมีสาเหตุหลายสาเหตุ ไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นการเอาเปรียบของผู้รับเหมาเสมอไป ไม่ว่าจะเป็นเพราะราคาที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นจากตอนที่ตีราคาก่อสร้างตอนแรก หรือวัสดุนั้นขาดตลาด หรือช่างเห็นว่าวัสดุนั้นๆไม่เหมาะสมและเห็นว่าวัสดุอื่นดีกว่า สวยกว่า ซึ่งรายการวัสดุที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากแบบมาใช้วัสดุเทียบเท่า ต้องเป็นรายการที่สถาปนิกผู้ออกแบบกำหนดมาในแบบเท่านั้น เช่น กระเบื้องพื้นภายนอกเดิมเป็นกระเบื้องแกรนิตต่างประเทศ และมีวงเล็บว่า “หรือเทียบเท่า” นั้นก็หมายความว่า สามารถเลือกใช้วัสดุกระเบื้องปูพื้นในประเทศที่มีมาตรฐานไม่ต่ำกว่าวัสดุเดิม ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ ทั้งนี้ยังไม่รวมถึงความสวยงามที่สถาปนิกอาจคิดและออกแบบมาให้เข้ากับตัวบ้านแล้ว ผู้รับเหมาที่เสนอเปลี่ยนจึงต้องมีเอกสารการเปลี่ยนแปลงวัสดุนั้น

หากเป็นวัสดุที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอาคารไม่ว่าจะเป็น สายไฟ ท่อร้อยสายไฟ หลอดไฟ หรือส่วนของงานระบบต่างๆ ต้องมีเอกสารแสดงถึงมาตรฐานที่ไม่ด้อยกว่าวัสดุเดิม มาแสดงให้ผู้ออกแบบและเจ้าของบ้านทราบ หากมีตัวอย่างของวัสดุจริงนั้นๆมาให้ดูด้วย ก็จะสามารถตัดสินใจเปลี่ยนได้มากขึ้น

มองอีกแง่หนึ่งการพิจารณาถึงวัสดุก่อนก่อสร้างหรือขณะก่อสร้างเป็นสิ่งที่ดี เพราะในขั้นตอนของการออกแบบนั้น สถาปนิกหรือนักออกแบบจะทำการประเมินและเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมกับช่วงเวลานั้นๆ การกลับมาดูรายการที่สามารถเปลี่ยนเป็นวัสดุเทียบเท่าได้ ก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายแต่ก็ยังคงได้คุณภาพที่ดีและสวยงามด้วย

DsignSomething Team

มีคำถามเรื่องการออกแบบ เรื่องบ้าน ส่งมาได้ที่ dsignsomething@gmail.com หรือที่https://www.facebook.com/DsignSomething ครับ เรายินดีหาคำตอบมาให้