สวัสดีครับ ทีม DsignSomething

ผมมีบ้านกำลังก่อสร้างอยู่หลังหนึ่ง แต่ช่างกลับทิ้งงานและหายไปเกือบ 1 ปีแล้ว ตอนนี้ไม่คิดจะไปตามหาช่างคนนั้นกลับมา คิดว่าโชคร้ายที่เจอช่างไม่ดี และตอนนี้ได้สถาปนิกและทีมช่างที่คิดว่าน่าจะไว้ใจได้จริงๆ แต่ติดอยู่ที่เรื่องแบบที่ขออนุญาตผ่านไปแล้ว มันมีวันหมดอายุ หรือต้องไปต่ออายุหรือไม่ ก่อนที่จะสร้างต่อไป รบกวนสอบถามด้วยครับ

ขอบคุณมากครับ

Sompong

LS000065

สวัสดีครับ คุณ Sompong

การพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารนั้น ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 57 (พ.ศ. 2544) คือ

กรณีที่เป็นการอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารหรือดัดแปลงอาคาร จะออกตามขนาดของพื้นที่อาคาร ดังนี้

1. พื้นที่ของอาคารน้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร ใบอนุญาตมีอายุหนึ่งปี
2. พื้นที่ของอาคารตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 100,000 ตารางเมตร ให้ใบอนุญาตมีอายุสองปี

3. พื้นที่ของอาคารตั้งแต่ 100,000 ตารางเมตรขึ้นไป ให้กำหนดอายุใบอนุญาตสามปี

ในกรณีที่ได้มีการต่ออายุใบอนุญาตมาแล้วครั้งหนึ่ง ในครั้งต่อไปจะต่ออายุใบอนุญาตได้ต่อเมื่อดำเนินการก่อสร้างฐานรากทั้งหมดของอาคารแล้วเสร็จ หรือเกินร้อยละสิบของพื้นที่อาคารที่ได้รับอนุญาต โดยจะต่ออายุใบอนุญาตให้ได้อีกไม่เกินสามครั้ง ครั้งละหนึ่งปี โดยผู้ได้รับอนุญาตมีหน้าที่รายงานความคืบหน้าในการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทุกเก้าสิบวัน

ทั้งหมดนี้ยังรวมถึงการดัดแปลงอาคารที่ต้องขออนุญาตในการดัดแปลงด้วย หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อทางสำนักงานเขต ฝ่ายโยธาของแต่ละพื้นที่ก่อสร้างนั้นๆ ก็จะดีที่สุดครับ

 

DsignSomething Team

มีคำถามเรื่องการออกแบบ เรื่องบ้าน ส่งมาได้ที่ dsignsomething@gmail.com หรือที่https://www.facebook.com/DsignSomething ครับ เรายินดีหาคำตอบมาให้