อย่าเทพื้นคอนกรีตเพิ่มระดับหนาๆ

Q

สวัสดีครับ DsignSomething

ผมกำลังจะยกพื้นบ้านเก่าขึ้นมา 15 เซนติเมตร เพราะเดิมระดับพื้นภายในและภายนอกบ้านอยู่ต่างกันแค่ 5 เซนติเมตร ผมคิดจะทำ

Continue reading “อย่าเทพื้นคอนกรีตเพิ่มระดับหนาๆ”