OPENING HOURS: MONDAY – SUNDAY: 10.00 AM TO 8.00 PM

info@sitename.com | 987654321

จะซื้อที่สร้างบ้าน เริ่มจากตรงไหนดี…?

สวัสดีค่ะ รบกวนสอบถามปัญหาดังนี้
ต้องการสร้างบ้านพักต่างจังหวัดซักหลัง เจอที่ที่สนใจแล้ว อยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ไม่ทราบว่าจะสร้างบ้านโดยช่างจากกรุงเทพมาสร้างให้ได้หรือไม่ มีอะไรต้องเตรียมการก่อนซื้อที่ดินและก่อสร้างบ้าง รบกวนช่วยแนะนำด้วย
เกศ
ขอบคุณมากคะ

74608 copy
สวัสดีครับ คุณเกศ
สิ่งแรกที่ควรทราบก่อนตัดสินใจซื้อที่ดินผืนนั้น มีดังนี้ (วิธีเหล่านี้ใช้ได้ทั้งที่ดินต่างจังหวัดและกรุงเทพฯ)
1. ตรวจสอบแนวเวนคืนที่ดิน การเวนคืนเพื่อสร้างถนน ในกรุงเทพฯตรวจสอบได้ที่ สำนักการโยธากรุงเทพมหานคร ส่วนต่างจังหวัดจรวจสอบที่โยธาธิการและผังเมืองหรือเทศบาล, การเวนคืนเพื่อสร้างทางด่วน ทางหลวงพิเศษ ตรวจสอบได้ที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย, การเวนคืนในแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ ตรวจสอบได้ที่สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและการจราจร (สนข.), การเวนคืนเพื่อสร้างสะพาน ทางแยกต่างระดับ ตรวจสอบได้ที่กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบทหรือการชลประทาน
2. ตรวจสอบผังเมืองรวม(ผังสี)ของที่ดิน ตรวจสอบว่าที่ดินของเรานั้นอยู่ในพื้นที่สีอะไร เพราะสีที่ระบุนั้นก็จะบอกว่าพื้นที่นี้ห้ามสร้างอาคารประเภทใด รวมถึงลักษณะของอาคารด้วย สามารถเข้าไปตรวจดูได้ที่ http://www.dpt.go.th สำหรับต่างจังหวัด และ http://www.bma.go.th/dcp สำหรับกรุงเทพฯ
3. วัดขนาดพื้นที่และแนวเขต ก่อนตัดสินใจ อาจเริ่มจากการวัดจากโฉนดที่ดิน(จากแผ่นกระดาษ)ก่อน วิธีอ่านระยะง่ายๆ เช่น ถ้าในโฉนดระบุ สเกล 1: 5000 หากเราวัดความยาวในโฉนดได้ 2 เซนติเมตร แสดงว่าที่ดินจริงยาว 2 x 5000 = 10000 เซนติเมตร หรือเท่ากับ100 เมตร นั่นเอง แต่ควรวัดจากพื้นที่จริงประกอบด้วย เพราะการวัดจากโฉนดที่มีขนาดเล็ก อาจมีโอกาสผิดพลาดได้ง่าย
เมื่อได้ข้อมูลทั้งหมด ควรปรึกษากับสถาปนิกตั้งแต่เริ่มออกแบบ เพราะหากออกแบบเสร็จแล้วกลับพบว่า พื้นที่นี้ห้ามสร้างอาคารพักอาศัย หรือขนาดที่วัดในโฉนดไม่ตรงกับพื้นที่จริง ก็จะเป็นการเสียเวลาเปล่า สำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างนั้น ถ้าหากใช้ผู้รับเหมาจากกรุงเทพฯ จะมีค่าบริการที่มากกว่าการใช้ผู้รับเหมาในท้องถิ่นอยู่บ้าง จะมีส่วนของค่าขนส่งวัสดุ ค่าการเดินทางของช่างและผู้ควบคุมงานที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ก่อสร้างเข้าถึงยากไหม การหาวัสดุก่อสร้างมีความสะดวกมากน้อยเพียงใด ทั้งหมดนี้ล้วนมีผลต่อราคาค่าก่อสร้าง

Tip การระบุวัสดุก่อสร้าง ในเบื้องต้นอาจระบุเป็นวัสดุที่ต้องการก่อน แต่เมื่อก่อสร้างจริง อาจมีการปรับเปลี่ยนใช้วัสดุที่หาซื้อได้ในท้องถิ่น แต่ได้คุณภาพไม่ต่างกันมากนัก ก็จะช่วยลดราคาวัสดุและค่าขนส่งได้ในระดับหนึ่ง แต่ถ้าคำนึงถึงราคาที่จะสูงเกินไป ช่างท้องถิ่นจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด โดยเข้าไปในพื้นที่และสอบถามจากชาวบ้านโดยตรง แต่ควรให้ผู้รับเหมาเจ้านั้นๆ พาไปดูผลงานที่ผ่านมาก่อน อาจเปรียบเทียบกัน 2 – 3 บริษัท แล้วค่อยทำการเปรียบเทียบราคาและคุณภาพของงาน ทั้งนี้ทั้งนั้น ยังมีบางบริษัทที่มีสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศ เช่น แต่ก็ต้องตรวจสอบและดูผลงานให้ดีก่อนเช่นกัน

DsignSomething Team

มีคำถามเรื่องการออกแบบ เรื่องบ้าน ส่งมาได้ที่ dsignsomething@gmail.com หรือที่https://www.facebook.com/DsignSomething ครับ เรายินดีหาคำตอบมาให้