Phonebloks : โทรศัพท์แนวคิดใหม่ ปรับแต่งได้ตามใจฉัน

เพราะความต้องการของแค่ละคนไม่เหมือนกัน จึงมีนักออกแบบไอเดียกระฉูดคิดค้นโทรศัพท์แนวคิดใหม่ที่สามารถปรับแต่ง อัพเกรดได้ตามที่เจ้าของเครื่องต้องการขึ้น…

โทรศัพท์เครื่องนี้มีชื่อว่า Phonebloks ออกแบบโดย Hakkens ระบบของตัวเครื่องถูกออกแบบให้แบ่งส่วนต่างๆออกเป็นโมดูล่าร์ในอัตราส่วนเดียวกัน เหมือนเลโก้ที่สามารถถอดประกอบได้ใหม่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นบล็อกของกล้อง แบตเตอร์รี่ เมมโมรี่ และระบบการทำงานต่างๆอีกมากมาย

Continue reading “Phonebloks : โทรศัพท์แนวคิดใหม่ ปรับแต่งได้ตามใจฉัน”