สถาปนิก มัณฑนากร และนักจัดสวน ควรเริ่มคิดงานพร้อมๆกันไหม…

ตอนนี้กำลังจะคุยกับสถาปนิกและมัณฑนากร เพื่อสร้างบ้านค่ะ แต่มีคำถามว่าทั้งสองฝ่ายที่ว่านี้ควรเริ่ม

Continue reading “สถาปนิก มัณฑนากร และนักจัดสวน ควรเริ่มคิดงานพร้อมๆกันไหม…”