Living for Tomorrow by SCG Experience

เอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จัดเสวนาในหัวข้อ Living for Tomorrow โดยมีสถาปนิกรุ่นใหม่ที่มีผลงานระดับแนวหน้า 7 ท่านมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของการออกแบบบ้านเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลาย โดยอิงทั้งหลักการทางทฤษฎีและปฏิบัติ ให้กับสถาปนิก มัณฑนากร วิศวกร นักออกแบบ และผู้สนใจ เมื่อวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ณ เอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ ถนนเลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา

หลังจากงานเสวนา เอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จะนำเอาแนวคิดดังกล่าวไปทำเป็นรูปธรรมในรูปแบบของนิทรรศการ ในหัวข้อเดียวกัน

Continue reading “Living for Tomorrow by SCG Experience”