Living for Tomorrow by SCG Experience

เอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จัดเสวนาในหัวข้อ Living for Tomorrow โดยมีสถาปนิกรุ่นใหม่ที่มีผลงานระดับแนวหน้า 7 ท่านมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของการออกแบบบ้านเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลาย โดยอิงทั้งหลักการทางทฤษฎีและปฏิบัติ ให้กับสถาปนิก มัณฑนากร วิศวกร นักออกแบบ และผู้สนใจ เมื่อวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ณ เอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ ถนนเลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา

หลังจากงานเสวนา เอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จะนำเอาแนวคิดดังกล่าวไปทำเป็นรูปธรรมในรูปแบบของนิทรรศการ ในหัวข้อเดียวกัน โดยแบ่งบ้านสำหรับวันพรุ่งนี้ออกเป็น 3 ประเภท คือ Care Home สำหรับผู้สูงอายุ หรือครอบครัวที่อาศัยอยู่ร่วมกันกับผู้สูงอายุ Smart Home หรือบ้านอัจฉริยะ และ Eco Home บ้านสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

scg_lft03hP1017676 scg_lft12hในการเสวนาดังกล่าว มีวิทยากรร่วมแบ่งปันประสบการณ์ 7 ท่านคือ คุณต้นข้าว ปาณินท์ คุณอยุทธ์ มหาโสม คุณจูน เซคิโน คุณบุญเสริม เปรมธาดา คุณณรงค์ โอถาวร คุณธนพลพจน์ โรจน์ณัฐกุล  และคุณชุติพงษ์ วิชัยดิษฐ ซึ่งทุกท่านมีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ให้หนังสือใหม่ชื่อ Small Medium Houses ของส านักพิมพ์ลายเส้นscg_lft08hคุณบุญเสริม เปรมธาดา พูดถึงการออกแบบที่เชื่อมโยงกันของบ้าน และอาคารสูง เพื่อการอยู่อาศัยในอนาคต จากการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน อาทิเช่น ผลงานการปรับปรุงอาคารพาณิชย์เก่า 2 ชั้น ให้เป็นอาคารสูง โดยทำการเสริมโครงสร้างด้วยเหล็ก ในส่วนของอาคารเดิม และพื้นที่ต่อเติม เพื่อให้สามารถจัดสรรพื้นที่ภายในใหม่ได้ ทั้งนี้ หลักการออกแบบของคุณบุญเสริม ไม่ได้เป็นเพียงการจัดสรรพื้นที่เท่านั้น แต่ยังคำนึงถึงผู้อยู่อาศัยอีกด้วย scg_lft11hคุณณรงค์ โอถาวร นำผลงาน Renovate ตึกแถวในจังหวัดเชียงใหม่ ที่นำาก้อนอิฐมาใช้ในการออกแบบ Facade หรือหน้ากากอาคาร โดยทำการทดลองและออกแบบก้อนหินในรูปแบบใหม่ทั้งรูปทรงและสีสัน เพื่อให้ผนังอาคารได้ใช้ประโยชน์จากก้อนอิฐ ทั้ง Design และ Function ในแง่ความสวยงามและประโยชน์การใช้สอย ในส่วนของช่องแสงและช่องรับลม scg_lft10hคุณชุติพงษ์ วิชัยดิษฐ เจ้าของผลงานการออกแบบจากแนวคิด “บ้านวงกลม” ที่สร้างความท้าทายในการวาง Planning และการออกแบบโครงสร้างอาคาร

scg_lft09hคุณธนพลพจน์ โรจน์ณัฐกุล สถาปนิกจากกลุ่ม Young Architect ที่รวมตัวกัน ภายใต้บริษัท IF (Integrated Field) สรรสร้างผลงานจากการตั้งคำถามผ่านเรื่องราวรอบตัว ด้วยความเชื่อที่ว่า การตั้งคำถาม สำคัญกว่าคำตอบ ก่อให้เกิดหลายปัจจัยที่มาในการออกแบบ scg_lft07hคุณจูน เซคิโน สถาปนิกที่มีผลงานการออกแบบโครงสร้างอาคารยุคใหม่ ที่ใช้งานได้จริงเหมาะกับสภาพแวดล้อม และกลมกลืนกับธรรมชาติในปัจจุบัน scg_lft06hคุณอยุทธ์ มหาโสม สถาปนิกรุ่นใหม่ที่มีผลงานการออกแบบหลากหลาย ได้หยิบยกตัวอย่าง ผลงานการออกแบบชื่อ “YAK01” ใน Concept ECO Homeที่ต้องการให้มีพื้นที่สีเขียวเยอะที่สุด ด้วยหลักการ Mess Subtraction for Extra Open Green Space ในพื้นที่เล็กๆ ใจกลางเมืองเพียง 500 ตร.ม. โดยการสร้างพื้นที่แนวตั้ง ในการอยู่อาศัย เพื่อเปิดรับพื้นที่สีเขียวได้เต็มพื้นที่scg_lft05hดร.ต้นข้าว ปาณินท์ อาจารย์จากคณะสถาปัตย์ จุฬาฯ ได้พูดถึงผลงานการออกแบบลักษณะ Compact Home ในพื้นที่อาศัยขนาดเล็ก แต่สามารถตอบโจทย์ให้กับผู้อยู่อาศัยในทุกช่วงอายุ โดยใช้หลักการ “ระบบพื้นที่” และ”ระบบเปลือกอาคาร” ในการเชื่อมโยงทุกช่วงวัยเข้าหากัน ภายใต้แนวคิดของ”Care Home” เอื้อให้ผู้อยู่อาศัยทุกคนอยู่ร่วมกันภายใต้พื้นที่เดียวกัน scg_lft15h

คุณชัชวาลย์ เศรษฐบุตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จำกัด

นิทรรศการ Living for Tomorrow จะเปิดให้บุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคมนี้ จนถึง 30 มีนาคม 2557 ที่เอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ ถนนเลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0 2101 9922 หรือเว็ปไซต์ www.scgexperience.co.th และ www.facebook.com/scgexperience

Writer