OPENING HOURS: MONDAY – SUNDAY: 10.00 AM TO 8.00 PM

info@sitename.com | 987654321

Design Makes A Better Life.

Design Makes A Better Life.

Nippon Paint Young Designer Awards 2013 กับผลงานนักศักษาไทยรักษ์โลก

สองเยาวชนคนเก่งผู้ชนะจาก Nippon Paint Young Designer Awards 2013

รักษ์โลกผ่านคอนเซ็ปท์ Rethink – Recreate แปลงพื้นที่ร้างเพื่อประโยชน์ใช้สอยที่ทันสมัย

ปัจจุบัน กรุงเทพมหานครกลายเป็นเมืองแห่งแสง สี และเสียง ที่เจริญก้าวหน้าจากอดีตมาก แต่ท่ามกลางความเจริญของมหานครแห่งนี้ กลับยังมีพื้นที่เสื่อมโทรมหลายจุดรอบกรุงที่ถูกปล่อยทิ้งร้างโดยเปล่าประโยชน์ไปอย่างน่าเสียดาย และยังกลายเป็นภาพที่ไม่น่ามองแก่ผู้คนและนักท่องเที่ยวที่ผ่านมาพบเห็น

บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสีทาอาคารรายใหญ่ของประเทศไทย เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการพื้นที่ว่างเปล่าซึ่งสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนได้ จึงได้จัดกิจกรรมการประกวดในโครงการ “Nippon Paint Young Designer Awards 2013” ปีที่ 3 ภายใต้แนวคิด ‘Rethink – Recreate’ การประกวดเพื่อระดมความคิดสร้างสรรค์ในการนำพื้นที่ว่างเปล่าหรือตึกเก่ามาดัดแปลงให้เกิดประโยชน์ใช้สอยสูงสุด โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบอันตรายต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และยังเป็นการปลูกฝังการออกแบบเชิงอนุรักษ์ให้กับเยาวชนที่จะเติบโตไปเป็นบุคคลากรในแวดวงสถาปัตยกรรมศาสตร์ในอนาคตอีกด้วยNPT01_สองเยาวชนผู้ชนะเลิศสำหรับสองเยาวชนคนเก่งที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศจากโครงการ “Nippon Paint Young Designer Award 2013” ได้แก่ นายพีรณัฐ วงศ์สิริศักดิ์ นิสิตชั้นปีที่ 5 สาขาการออกแบบด้านสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ชนะเลิศในประเภทการออกแบบด้านสถาปัตยกรรม (Architecture Category) และนายมาฌิน ธนสีลังกูร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการออกแบบภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ชนะเลิศประเภทการออกแบบภายใน (Interior Design Category) ซึ่งผู้ชนะการประกวดทั้งสองสามารถตอบโจทย์การออกแบบเชิงอนุรักษ์ (Eco Design) ได้อย่างเด่นชัด และมีแนวทางที่สามารถช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยให้ดียิ่งขึ้น

NPT02_นายพีรณัฐ วงศ์สิริศักดิ์

NPT04_ผลงาน Bike Bike

NPT05_ผลงาน Bike BikeNPT06_ผลงาน Bike Bikeนายพีรณัฐ วงศ์สิริศักดิ์ เจ้าของรางวัลชนะเลิศจากการออกแบบด้านสถาปัตยกรรม (Architecture Category) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า “ได้นำเสนอแนวคิดที่จะนำพื้นที่ว่างเปล่าบริเวณแยกสารสินมาสร้างเป็นทางเดินรถจักรยาน ภายใต้ชื่อผลงานว่า “BIKE BIKE” เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้น้ำมันในรถยนต์และลดปัญหาการจราจร แรงบันดาลใจของโปรเจ็คนี้เกิดจากส่วนตัวเป็นนักปั่นจักรยานและปั่นมาหลายปีแล้ว จึงนำความชอบส่วนตัวนี้มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างโปรเจกต์นี้ เพราะมองว่ากระแสคนเมืองปั่นจักรยานเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ทางเดินรถจักรยานในกรุงเทพยังมีน้อยและไม่เพียงพอ ผมเห็นว่าแยกสารสินมีศักยภาพที่จะสร้างทางรถจักรยานได้ เพราะมีบรรยากาศที่ดี ร่มรื่นด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ยังคงมีอยู่ตลอดช่วงถนนวิทยุ นอกจากนี้ ยังมีผู้คนผ่านไปมาเยอะเพราะมีอาคารสำคัญๆ ทั้งสำนักงาน สถานทูต รวมถึงคอนโดมีเนียม และในบริเวณใกล้แยกสารสินยังมีร้านขายรถจักรยานอีกด้วย”

นายพีรณัฐ กล่าวต่อว่า “อยากให้คนใช้รถยนต์น้อยลงและหันมาใช้รถจักรยานกันมากขึ้น เพราะจะช่วยลดภาวะโลกร้อนและลดมลพิษทางอากาศ หลายคนอาจคิดว่า ‘Green’ ต้องหมายถึงต้นไม้ หรือการปลูกต้นไม้เพียงอย่างเดียว แต่ผมคิดว่าไม่ควรจำกัดอยู่แค่ต้นไม้เท่านั้น เพียงเราทำอะไรที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ เช่น นำขยะมารีไซเคิล หรือนำกลับมาใช้สอยให้เกิดประโยชน์ก็ถือว่า ‘Green’ และช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติให้ยั่งยืนได้เช่นกัน ที่สำคัญ ผมดีใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Nippon Paint Young Designer Awards ในปีนี้ เพราะโครงการนี้ให้ประสบการณ์กับผมมากมาย ผมได้ลองทำอะไรหลายอย่างที่ไม่มีในรั้วมหาวิทยาลัย ได้แข่งกับตัวเอง ได้รู้ว่าเรามีศักยภาพแค่ไหน นอกจากนี้ยังกระตุ้นให้ผมได้คิดโครงการดีๆ ที่สามารถนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมได้จริงด้วย

NPT03_นายมาฌิน ธนสีลังกูร???????????????ทางด้านนายมาฌิน ธนสีลังกูร จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทการออกแบบภายใน (Interior Design Category) กล่าวว่า “ผลงานของผมเป็นการดัดแปลงตึกเก่าภายในสยามสแควร์ โดยนำวัสดุเหลือใช้ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมมาตกแต่งโชว์รูมทั้ง 4 ชั้น โดยนิยามผลงานชิ้นนี้ว่า “Think” ซึ่งเป็นการเล่นคำอย่างสร้างสรรค์กับคำว่า “ทิ้ง” ในภาษาไทย เพราะจุดประสงค์หลักของโปรเจกต์ “Think” คือการสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้คนทั่วไปให้เห็นถึงความสำคัญของขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ขณะเดียวกัน ยังช่วยลดผลกระทบและอันตรายต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย”

“คนไทยมักละเลยวัสดุเหลือใช้และโยนทิ้งอย่างง่ายดาย โดยไม่คำนึงถึงปัญหาขยะที่เพิ่มมากขึ้นทุกวัน ซึ่งจริงๆ แล้ว เราสามารถนำวัสดุเหลือใช้เหล่านั้นมาสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมได้ และยังไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมของเรา นี่จึงกลายมาเป็นแรงบันดาลใจให้ผมนำไอเดียของการรีไซเคิลมาประยุกต์ ดัดแปลงตึกเก่าภายในสยามสแควร์ ที่เลือกตึกเก่าในสยามสแควร์มาดัดแปลง เนื่องจากสยามสแควร์ตั้งอยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร ถือเป็นจุดศูนย์กลางสำคัญที่สามารถทำให้คนจำนวนมากเห็นว่าวัสดุเหลือใช้ที่เราไม่ต้องการแล้วนั้น สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสวยงามผสมผสานไปกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยไม่เป็นอันตรายต่อธรรมชาติและสังคม เช่น การนำพีวีซีมารีไซเคิลทำ sculpture ให้สะดุดตา หรือการนำพลาสติกมาทำเป็นที่กั้นในห้องสมุด เป็นต้น สำหรับผมมองว่าโครงการประกวดนี้ค่อนข้างเปิดกว้างและให้อิสระทางความคิด ทำให้เราสามารถคิดสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเต็มที่ โดยอาจเริ่มจากความชอบส่วนตัวหรือจากปัญหาสังคมที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ต่อยอดสู่ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ได้ด้วย” นายมาฌินกล่าว

สำหรับผู้ชนะเลิศในโครงการ “Nippon Paint Young Designer Award 2013” ทั้งนายพีรณัฐและนายมาฌิน ได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นทุนการศึกษาคนละ100,000 บาท คอมพิวเตอร์ Macbook Pro มูลค่า 39,000 บาทคนละ 1 เครื่อง และเยาวชนผู้ชนะทั้งสองยังจะได้ร่วมเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่น เพื่อร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อปที่นิปปอนเพนต์ กรุ๊ป จัดขึ้น กับเยาวชนที่ชนะการประกวดเดียวกันนี้จากประเทศมาเลเซีย เวียดนาม สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และจีน  ในระหว่างวันที่ 27- 30 มีนาคม 2557 ซึ่งในกิจกรรมเวิร์คช็อปที่ประเทศญี่ปุ่นนี้ เยาวชนจากทุกประเทศจะได้มีโอกาสในการเรียนรู้เทคนิคการออกแบบจากนักออกแบบชื่อดังมากมาย รวมถึงทีมดีไซน์เนอร์ชื่อดังจากแบรนด์มูจิที่ญี่ปุ่นด้วยโครงการ Nippon Paint Young Designer Awards เป็นโครงการที่นิปปอนเพนต์จัดขึ้นทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน เพื่อเปิดโอกาสให้สถาปนิกและมัณฑนากรไทยรุ่นใหม่ได้ใช้ความรู้ในการสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบภายใน และยังเปิดโอกาสให้เยาวชนระดับมหาวิทยาลัยที่จะพัฒนาเป็นสถาปนิกและมัณฑนากรรุ่นใหม่ในอนาคตได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมระดับนานาชาติกับเยาวชนจากประเทศต่างๆ ที่นิปปอนเพนต์กรุ๊ปจัดการประกวดนี้ขึ้น ซึ่งได้แก่ มาเลเซีย เวียดนาม สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และจีน