เมื่อลังพลาสติก กลายเป็นบ้านผู้ประสบภัย

‘emergency plastic crates shelter’ หรือ ที่พักอาศัยชั่วคราวสำหรับหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน นี้ออกแบบและก่อสร้างขึ้นโดยนักศึกษา สถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ของ Lebanese american university แม้จะเป็นหนึ่งโปรเจคที่ต้องทำส่งอาจารย์ แต่ด้วยความคิดสร้างสรรค์ จึงทำให้ผลงานนี้โดดเด่น และดูเป็นประโยชน์ต่อโลกถ้าได้นำไปใช้จริง

Continue reading “เมื่อลังพลาสติก กลายเป็นบ้านผู้ประสบภัย”