OPENING HOURS: MONDAY – SUNDAY: 10.00 AM TO 8.00 PM

info@sitename.com | 987654321

Farming Kindergarten โรงเรียนทรงเท่แฝงธรรมชาติ

รูปทรงโค้งมนพันเกี่ยวเป็นวง 3 วงนี้ คือรูปแบบของอาคารที่เป็นโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งในประเทศเวียตนาม โรงเรียน Farming Kindergarten แห่งนี้ออกแบบโดย vo trong nghia architects สามารองรับนักเรียนได้ถึง 500

คน ออกแบบตัวอาคารที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติ และในขณะเดียวกันก็มีธรรมชาติโอบล้อม เพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้อย่างมีความสุชทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน

dezeen_Farming-Kindergarten-by-Vo-Trong-Nghia-Architects_11 dezeen_Farming-Kindergarten-by-Vo-Trong-Nghia-Architects_ss_1รูปแบบตัวอาคารที่ขดเป็นวง 3 วง ทำให้เกิดสนามเด็กเล่น 3 สนามที่มีความเป็นส่วนตัว และเกิดความปลอดภัย ครูอาจารย์สามารถดูแลนักเรียนได้ง่ายกว่าพื้นที่เปิดโล่งทั้งหมด และในขณะเดียวกันยังมีหลังคาที่ทำเป็นสนามหญ้าหรือ Roof Garden และการปลูกพืชผักสวนครัว ตลอดแนวความยาวของอาคาร เพิ่มพื้นที่สนามที่มากขึ้น สร้างกิจกรรมให้เด็กๆเรียนรู้จากธรรมชาติ และยังเป็นการลดความร้อนให้กับตัวอาคารด้วยdezeen_Farming-Kindergarten-by-Vo-Trong-Nghia-Architects_ss_2 dezeen_Farming-Kindergarten-by-Vo-Trong-Nghia-Architects_ss_3แผงระแนงคอนกรีตที่ช่วยกรองแสงแดดให้กับอาคารทั้งหมดdezeen_Farming-Kindergarten-by-Vo-Trong-Nghia-Architects_ss_4 dezeen_Farming-Kindergarten-by-Vo-Trong-Nghia-Architects_ss_5dezeen_Farming-Kindergarten-by-Vo-Trong-Nghia-Architects_7ี่นี่ยังมีระบบต่างๆที่ช่วยประหยัดทรัพยากรโลก อย่างการใช้พลังงานโซล่าเซลล์ การใช้งานวัสดุจากการรีไซเคิล การใช้น้ำอย่างคุ้มค่า (Reuse) เพื่อปลูกฝังให้เด็กได้เห็นได้เรียนรู้จากการประหยัดพลังงานด้วยdezeen_Farming-Kindergarten-by-Vo-Trong-Nghia-Architects_60_1000dezeen_Farming-Kindergarten-by-Vo-Trong-Nghia-Architects_61_1000dezeen_Farming-Kindergarten-by-Vo-Trong-Nghia-Architects_62_1000vo-trong-nghia-architects-farming-kindergarten-designboom-01vo-trong-nghia-architects-farming-kindergarten-designboom-02vo-trong-nghia-architects-farming-kindergarten-designboom-03vo-trong-nghia-architects-farming-kindergarten-designboom-04ขอบคุณภาพจาก designboom.com