คีบอร์ดเดียว พิมพ์ได้ 3 เครื่อง K480 by Logitech

สมัยนี้ คนหนึ่งอาจจะมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิค มากกว่า 1 ซึ่งก็เป็นเช่นนั้นจริงๆ และยิ่งการติดต่อสื่อสารผ่านการพิมพ์ เป็นสิ่งที่คนนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยบางเหตุผลที่ว่า ส่งไปทิ้งๆไว้ เดี๋ยวเค้าก็มาอ่านเอง หรือการไม่ต้องพูดคุยด้วยวาจาทุกครั้ง ก็สะดวกดี เหตุนี้ Logitech จึงปิ๊งไอเดียคีบอร์ดที่สามารถสวิตช์ไปยัง device ต่างๆได้เพียงคลิกเดียว มันคือ Keyboard k480 นั่นเอง

Continue reading “คีบอร์ดเดียว พิมพ์ได้ 3 เครื่อง K480 by Logitech”