สุดยอดโรงแรมบนต้นไม้ Tree Hotel by Tham & Videgård Arkitekter

“การอาศัยอยู่อย่างใกล้ชิดกับธรรมชาติ โดยใช้วัสดุสมัยใหม่ให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม” นี่คือแนวความคิดหลักและเป็นจุดขายที่สำคัญของโรงแรมต้นไม้แห่งนี้

Continue reading “สุดยอดโรงแรมบนต้นไม้ Tree Hotel by Tham & Videgård Arkitekter”