บ้านเล็กติดล้อ สำหรับคน(ชอบ)เดินทาง

มันคือบ้านหลังเล็กติดล้อที่หลายคนใฝ่ฝัน แต่สำหรับบางคนมันคือความจำเป็น เช่นเดียวกับ จูลี่ โอลสัน เจ้าของบ้านซึ่งมีอาชีพเป็นคุณครูฝึกสอนสุนัขซึ่งต้องออกเดินทางอยู่ตลอดเวลา

Continue reading “บ้านเล็กติดล้อ สำหรับคน(ชอบ)เดินทาง”