รู้จักสถาปนิกและสถาปัตยกรรมรักษ์โลก Eco Architect

สำหรับเจ้าของบ้านที่ยังอยากรู้จักคำว่า “สถาปนิก” มากขึ้น ครั้งนี้เราได้สัมภาษณ์สถาปนิกหนุ่มไฟแรงที่ทำงานอยู่ที่จังหวัดภูเก็ต ในนาม Eco Architect งานของเขาเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ และที่สำคัญเป็นไอเดียที่จะทำให้บ้านนั้นน่าอยู่และยังเป็นสถาปัตยกรรมรักษ์โลกด้วย

Continue reading “รู้จักสถาปนิกและสถาปัตยกรรมรักษ์โลก Eco Architect”