บ้าน เรือน เมือง : กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซียเป็นประเทศหนึ่งที่มีแนวทางงานออกแบบและศิลปะที่น่าสนใจขึ้นทุกที โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองหลวงอย่างกรุงกัวลาลัมเปอร์ งานออกแบบที่ดีและน่าสนใจเกิดขึ้นทั่วทุกที่ของเมือง

Read More