เมื่อสถาปนิก สร้างภาพในจินตนาการด้วย iPhone และ Apps

บางคนไม่ชอบถ่ายภาพ selfie ซึ่งแน่นอน เพราะเขาเหล่านั้นคิดว่าสิ่งรอบๆตัว มีความน่าสนใจกว่า… หลายคนเลือกที่จะสร้างงานศิลปะบนพื้นที่สังคมออนไลน์แบบเงียบๆ IG

Continue reading “เมื่อสถาปนิก สร้างภาพในจินตนาการด้วย iPhone และ Apps”