Foo House บ้านที่สงบ เรียบง่าย สไตล์ญี่ปุ่น

1ในเดือนมิถุนายนนี้เราอยากพาทุกอ่านทุกท่านไปสำรวจบ้านพักอาศัยในประเทศญี่ปุ่นกัน ในครั้งนี้เราอยากยกตัวอย่างบ้านที่มีสภาพแวดล้อมอยู่ในเมืองที่คล้ายกับสภาพบ้านเมืองของเรา ซึ่งอาจจะไม่ได้มีธรรมชาติแวดล้อมอะไรที่โดดเด่น แต่การดีไซน์ที่ดีทำให้สามารถสร้างบรรยากาศดีๆที่แตกต่างจากภายนอกได้อย่างน่าอัศจรรย์

Continue reading “Foo House บ้านที่สงบ เรียบง่าย สไตล์ญี่ปุ่น”