เพิ่มพื้นที่สีเขียว กับหลักการปลูกต้นไม้ให้ได้ผลดีกับบ้านของคุณมากที่สุด

แดดอันร้อนระอุในช่วงเที่ยงวัน และสายฝนกระหน่ำในตอนเย็น จะมีสิ่งใดมาช่วยบรรเทาสภาพอากาศที่แปรปรวนเหล่านี้ได้ ถ้าไม่ใช่เหล่าพันธุ์ไม้ใหญ่สีเขียวสูงตระหง่าน และสิ่งนั้นเองก็จำเป็นสำหรับบ้านของคุณเองเช่นกัน

Continue reading “เพิ่มพื้นที่สีเขียว กับหลักการปลูกต้นไม้ให้ได้ผลดีกับบ้านของคุณมากที่สุด”