สวนรางรถไฟลอยฟ้ากลางเมือง New York City High Line

ในปัจจุบันสัดส่วนระหว่างพื้นที่สีเขียวต่อประชากรหนึ่งคนตามค่าเฉลี่ยของพื้นที่สีเขียวในเมืองหลวงทั่วโลกคือ 39 ตารางเมตรต่อคน แต่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเมืองหลวงของพวกเรา

Continue reading “สวนรางรถไฟลอยฟ้ากลางเมือง New York City High Line”

Bioconcrete คอนกรีตมีชีวิต ที่รักษารอยแตกร้าวของตัวเองได้

พบกับช่วงใหม่ของเรากับ mat D rial ที่จะมาแนะนำวัสดุคิดค้นใหม่ๆ หรือผลิตภัณฑ์เจ๋งๆ มาให้ผู้อ่านทุกท่านได้รู้จักกัน เริ่มการทักทายครั้งแรกนี้เราขอแนะนำของที่มีอยู่ทั่วไปใกล้ตัวเราแต่ไม่ธรรมดา เพราะมันสามารถรักษาเยียวยาตัวมันเองได้

Continue reading “Bioconcrete คอนกรีตมีชีวิต ที่รักษารอยแตกร้าวของตัวเองได้”