ข้อควรรู้ก่อนสร้างบ้านริมน้ำ

ภาพการนั่งเล่น พูดคุยกันที่ศาลาริมน้ำ มีเรือพายขายของบีบแตรร้องเรียก หรือหนุ่มสาวออกพายเรือเสียเองเพื่อไปเล่นเก็บฝักก้านและดอกบัว เป็นภาพวิธีชีวิตแบบไทยๆ ที่เราเคยเห็นกันมาจนชินตา คนไทยเรานิยมปลูกบ้านอยู่ริมแม่น้ำกันมาตั้งแต่ครั้งอดีต เพราะสมัยก่อนแม่น้ำลำคลองคือเส้นทางการคมนาคมที่สำคัญ

Continue reading “ข้อควรรู้ก่อนสร้างบ้านริมน้ำ”