WOOD JOINTS : ต่อไม้ดี มีชัยไปกว่าครึ่ง (มีการต่อแบบไหนบ้าง?)

ก่อนหน้านี้เราเคยพูดถึงลักษณะของไม้ประเภทต่างๆไปแล้ว ทั้งไม้ในประเทศ และต่างประเทศ (คลิกอ่านบทความเรื่องไม้ได้ที่ ไม้ในประเทศ และ ไม้ต่างประเทศ ) และในรายละเอียดของงานไม้ที่ดี ยังมีเรื่องของรอยต่อไม้ ซึ่งครั้งนี้เราจะมาคุยกันครับ

Continue reading “WOOD JOINTS : ต่อไม้ดี มีชัยไปกว่าครึ่ง (มีการต่อแบบไหนบ้าง?)”