” ไฟ ฟ้า” ศูนย์เรียนรู้เยาวชนเชิงสร้างสรรค์ ประกายชุมชนยั่งยืน

ผู้ใหญ่วัยทำงานหลายคนทราบดีว่าการเรียนรู้ไม่ได้จบลงที่การได้รับใบปริญญา มันเป็นเพียงตั๋วเบิกทางสู่โลกของการทำงาน สู่การเรียนรู้ยังคงเกิดขึ้นจากประสบการณ์การทำงานของจริง จากคนที่อาวุโสกว่า

Continue reading “” ไฟ ฟ้า” ศูนย์เรียนรู้เยาวชนเชิงสร้างสรรค์ ประกายชุมชนยั่งยืน”