ANH house ตึกแถว / แคบ – อยู่ได้

ขอกล่าวสวัสดีปีใหม่คุณผู้อ่านทุกคนอย่างเป็นทางการ ผ่านทางตัวอักษรอย่างที่เราคุ้นเคยกันนะครับ เริ่มต้นศักราชปี 2559 ด้วยคอนเซป “mini space การจัดการพื้นที่ขนาดเล็ก” เพราะยิ่งในเมืองมีการขยายตัวมากขึ้น การแบ่งปันสัดส่วนพื้นที่พักอาศัยสำหรับบุคคลก็จะยิ่งเหลือน้อยลงไป

Continue reading “ANH house ตึกแถว / แคบ – อยู่ได้”