Kyosho Jutaku ปรากฏการณ์บ้านไซส์เล็กในญี่ปุ่น

 

ประเทศหมู่เกาะที่เรามักจะเห็นเพื่อนๆ โลกออนไลน์เข้าเชคอินสถานที่เที่ยว แหล่งชอปปิ้ง ร้านอาหารอร่อยได้เกือบตลอดทั้งปี สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเมืองสยามให้เข้าไปเยือนได้จำนวนมากมหาศาลแทบจะนับเป็นจังหวัดที่ 78 ดินแดนแห่งภูเขาไฟฟูจิตั้งตระหง่านในธรรมชาติงดงาม

Continue reading “Kyosho Jutaku ปรากฏการณ์บ้านไซส์เล็กในญี่ปุ่น”