จากไปอย่างไฮเทค สุสานพระพุทธรูปไฟ LED แห่งโลกอนาคต!

เมื่อวันที่อายุวัยเริ่มโรยรา ป้ายชานชาลาชื่อความตายก็ยิ่งใกล้ตัวคุณเข้ามามากขึ้น การถือกำเนิดและพบเจอนั้นอยู่เคียงข้างกับการความลาจากและความสูญเสียมาโดยตลอด

Continue reading “จากไปอย่างไฮเทค สุสานพระพุทธรูปไฟ LED แห่งโลกอนาคต!”