โซลาร์เซลล์แบบใหม่ กักเก็บพลังงาน..แม้ตัวโปร่งใส

ย้อนไปในปี 2014 นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนประกาศการค้นพบโซล่าเซลล์แบบใสเป็นครั้งแรกในโลก แต่ครั้งนี้จะสำคัญกว่าครั้งไหนๆ เพราะการค้นพบนี้จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงแผงกระเบื้องสีดำที่คล้ายจะเป็นข้อจำกัดทางการออกแบบ

Read More