Drawing Evolution วิวัฒนาการของการเขียนแบบ

เราเชื่อว่าสถาปัตยกรรมที่ดีจะต้องสามารถอธิบายตัวเองได้ แต่ก่อนที่จะออกมาเป็นอาคารสูงระฟ้า บ้านน่าอยู่ หรือร้านค้าสุดฮิป แบบทางสถาปัตยกรรมเป็นสิ่งแรกที่ทำหน้าที่อธิบายแนวคิด

Continue reading “Drawing Evolution วิวัฒนาการของการเขียนแบบ”

5 Top Retail Shop ดีไซน์เจ๋งจากทั่วโลก

เมื่อความสวยงามของการค้า ไม่ได้หยุดอยู่แค่ที่สินค้าที่นำมาจำหน่าย เพราะรูปแบบร้านค้าและภาพลักษณ์ที่ต้องการสื่อสารถึงผู้บริโภคก็ถือเป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้กัน

Continue reading “5 Top Retail Shop ดีไซน์เจ๋งจากทั่วโลก”