เตรียมตัวอย่างไร ถ้าตัดสินใจสร้างบ้านในหน้าฝน?

เมื่อถึงคราวจำเป็นต้องก่อสร้าง-ปรับปรุงบ้านช่วงหน้าฝน เราจะมีวิธีเตรียมตัวรับมืออุปสรรคที่จะเกิดขึ้นอย่างไรบ้าง

Continue reading “เตรียมตัวอย่างไร ถ้าตัดสินใจสร้างบ้านในหน้าฝน?”