Not so Big, Not Small เกาะติดกระแสนิยมบ้านจิ๋วในสหรัฐอเมริกา

ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ภัยธรรมชาติ เศรษฐกิจ และคนไร้บ้าน เป็นส่วนผสมที่ผลักดันและค่อย ๆ ปรับรูปโฉมของวงการที่อยู่อาศัยตลอดหลายปีที่ผ่านมา

Continue reading “Not so Big, Not Small เกาะติดกระแสนิยมบ้านจิ๋วในสหรัฐอเมริกา”

Otsu House…บ้านที่เป็นมิตรกับแสงแดด

เพราะแนวคิดแบบญี่ปุ่นเชื่อว่าบ้านที่มีแสงธรรมชาติส่องถึงเป็นบ้านที่อยู่สบายที่สุด

Continue reading “Otsu House…บ้านที่เป็นมิตรกับแสงแดด”

ห้องครัว…ออฟฟิศส่วนตัวของคุณแม่บ้าน

หากบ้านคือออฟฟิศของคุณแม่ ห้องทำงานส่วนตัวก็คงหนีไม่พ้นห้องครัว

Continue reading “ห้องครัว…ออฟฟิศส่วนตัวของคุณแม่บ้าน”