The Making of Marimekko

หลังสงครามโลก Armi Ratia ตั้งใจจะทำให้กับประเทศกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง เธอก่อตั้งแบรนด์ที่ไม่เพียงคืนความสดใสให้แก่ฟินแลนด์ แต่ยังกลายเป็นที่รักของคนทั่วโลก

Continue reading “The Making of Marimekko”