ตลาดมาร์เก็ตแลนด์ : จับจ่ายใช้สอยในสเปซทันสมัย

ตลาดมาร์เก็ตแลนด์

เจ้าของ : คุณกิติศักดิ์ สอนดี

สถาปนิก : Architecture of My Own โดยคุณสิวิชัย อุดมวรนันท์

วิศวกรโครงสร้าง : คุณพิมล นนทลี 

Continue reading “ตลาดมาร์เก็ตแลนด์ : จับจ่ายใช้สอยในสเปซทันสมัย”