MVRDV’s Reusable Pavilion : อีเว้นท์จบแล้ว…วัสดุไปไหน

International Book Fair of Bogotá (FILBO) เป็นงานแสดงหนังสือที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในละตินอเมริกา จัดเป็นประจำทุกปีที่ประเทศโคลัมเบีย โดยจะเชิญประเทศอื่นๆ

Continue reading “MVRDV’s Reusable Pavilion : อีเว้นท์จบแล้ว…วัสดุไปไหน”

ReGen Village หมู่บ้านใหม่ ที่ใช้หลักการพึ่งพาตนเองและธรรมชาติ

เพราะการมีผังเมืองที่ดี เป็นกุญแจสำคัญที่นำไปสู่งานออกแบบที่ยั่งยืน

Continue reading “ReGen Village หมู่บ้านใหม่ ที่ใช้หลักการพึ่งพาตนเองและธรรมชาติ”