Bike for the Future เทรนด์จักรยานแห่งอนาคต

ปัจจุบันความนิยมใช้จักรยานในการเดินทางมีเพิ่มขึ้น เพราะไม่เพียงดีต่อสุขภาพ แต่ยังเป็นพาหนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และนี่คือแนวทางที่กำลังเกิดขึ้นซึ่งอาจนำไปสู่การออกแบบจักรยานในอนาคต

Continue reading “Bike for the Future เทรนด์จักรยานแห่งอนาคต”

แสง / เงา / โอกาส : ชุดภาพของคนช่างสังเกตโดย จิณณวัตร บริหารกิจอนันต์

การถ่ายภาพเป็นศาสตร์อย่างหนึ่ง ที่หลายคนหลงใหล จึงมีคนจำนวนไม่น้อย ที่ทุ่มเวลา และแรงกายแรงใจ ไปกับการหามุมมอง รอเวลา เพื่อให้ได้ภาพที่ต้องการ…

Continue reading “แสง / เงา / โอกาส : ชุดภาพของคนช่างสังเกตโดย จิณณวัตร บริหารกิจอนันต์”

Transparent Wood แผ่นไม้โปร่งใส มองผ่านได้เหมือนกระจก

ความสำเร็จจากการค้นคว้าวัสดุชนิดใหม่ เปลี่ยนเนื้อไม้ให้สามารถมองทะลุผ่านได้จริง

Continue reading “Transparent Wood แผ่นไม้โปร่งใส มองผ่านได้เหมือนกระจก”