Slidding chipboard ปรับเปลี่ยนพื้นที่ว่างด้วยชั้นวางหนังสือ

เลื่อนไปทางขวานิด ขยับไปทางซ้ายหน่อย  พื้นที่ใช้สอยที่เคยถูกปกปิดก็จะเปิดเผยออกมา ด้วยชั้นวางหนังสือเคลื่อนที่อเนกประสงค์ 

Continue reading “Slidding chipboard ปรับเปลี่ยนพื้นที่ว่างด้วยชั้นวางหนังสือ”

SMA254…ออฟฟิศไซส์มินิใช้พื้นที่เพียง 10 ตารางเมตร

SMA คือชื่อออฟฟิศ

2.5 X 4 คือขนาดพื้นที่

รวมกันเป็น ออฟฟิศที่มีขนาดเล็กที่สุดเท่าที่เราเคยรู้จักมา

Continue reading “SMA254…ออฟฟิศไซส์มินิใช้พื้นที่เพียง 10 ตารางเมตร”