Collapsable Workstations สำนักงานพับเก็บได้

ด้วยเทคนิคตู้เก็บเอกสารล้อเลื่อนแบบเก่า นำมาพัฒนาดัดแปลงหน้าที่ใช้งานให้เหมาะสมกับพื้นที่ออฟฟิศสมัยใหม่

Continue reading “Collapsable Workstations สำนักงานพับเก็บได้”