shade of wood…เลือกเฉดไม้ที่ใช่ ได้ห้องที่ชอบ

เคยเป็นไหม? อยากนำไม้มาใช้เป็นวัสดุตกแต่งในบ้าน เพื่อสร้างบรรยากาศภายในบ้านให้ดูอบอุ่นขึ้น แต่กลับเรียกเฉดสีหรือชื่อสีของไม้ไม่ถูก ทำให้สื่อสารกับช่างผิด เป็นเหตุให้ได้บรรยากาศในห้องที่ผิดไปจากความตั้งใจแรก

Continue reading “shade of wood…เลือกเฉดไม้ที่ใช่ ได้ห้องที่ชอบ”