วัสดุแห่งอนาคต น้ำหนักเบาแต่แข็งแกร่งที่สุดในปฐพี

วัสดุน้ำหนักเบาที่มีความหนาแน่นเพียงร้อยละ 5% ของเหล็ก แต่แข็งแรงมากกว่าถึง 10 เท่า !

Continue reading “วัสดุแห่งอนาคต น้ำหนักเบาแต่แข็งแกร่งที่สุดในปฐพี”