คิด เพื่อเมืองที่ดีกว่า ASA LANNA EXHIBITION 2016 : THINK URBAN

เมื่อสถาปนิกวางมือจากงานออกแบบอาคาร มาจับงานที่สเกลเล็กลง แต่เข้าถึง ‘คน’ และใกล้ชิด ‘เมือง’ มากขึ้น

Continue reading “คิด เพื่อเมืองที่ดีกว่า ASA LANNA EXHIBITION 2016 : THINK URBAN”

1d+ Day Artist วันดีดีที่ร้านอาหารอารมณ์ดี

“ร้านอาหารผสานกลิ่นกาแฟ อีกหนึ่งสถานที่พักผ่อนแบบสโลวไลฟ์ในบรรยากาศโมโนโทนเป็นกันเอง

Continue reading “1d+ Day Artist วันดีดีที่ร้านอาหารอารมณ์ดี”