การเชื่อมต่อพื้นที่…สมดุลในการใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติ ที่โนเบิล เกเบิล คันโซ วัชรพล

จะดีแค่ไหน หากการอยู่อาศัยภายในบ้านสักหลัง จะเติมเต็มความหมายของชีวิตได้อย่างสมบูรณ์แบบ หนึ่งในปัจจัยที่ทำให้บ้านหลังนั้นเป็นบ้านที่ดีที่สุด

Continue reading “การเชื่อมต่อพื้นที่…สมดุลในการใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติ ที่โนเบิล เกเบิล คันโซ วัชรพล”