ชีวิตหลังความเต็ค : วันที่ผมเลิกเป็นสถาปนิก

“ระหว่างทางนั้นสำคัญที่สุด” ผมคิดถึงวลีนี้ ในวันที่ตัดสินใจเลิกลาจากการทำอาชีพสถาปนิก 

Continue reading “ชีวิตหลังความเต็ค : วันที่ผมเลิกเป็นสถาปนิก”