อดอล์ฟ ลูส (Adolf Loos) สถาปนิกผู้หลบซ่อน ที่อยู่เบื้องหลังสถาปัตยกรรมยุคโมเดิร์น

อดอล์ฟ ลูส (Adolf Loos) (10 ธันวาคม ค.ศ. 1870 – 23 สิงหาคม ค.ศ. 1933) เป็นสถาปนิกชาวออสเตรียที่เกิดในเชค เขามีอิทธิพลต่อวงการสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ของยุโรปเป็นอย่างมาก

Continue reading “อดอล์ฟ ลูส (Adolf Loos) สถาปนิกผู้หลบซ่อน ที่อยู่เบื้องหลังสถาปัตยกรรมยุคโมเดิร์น”