Casa Verne…แต่ง เสริม เติมสเปซ(สีเขียว)

พลิกโฉมบ้านเก่าจากยุค 1930 ให้กลายเป็นโอเอซิสอันเงียบสงบท่ามกลางยุคแห่งป่าคอนกรีต

Continue reading “Casa Verne…แต่ง เสริม เติมสเปซ(สีเขียว)”