ชีวิตหลังความเต็ค : เมื่อคุณได้ยินเสียงสถาปัตยกรรม

ปกติแล้ว สถาปัตยกรรมไม่มีเสียง…

จะว่าไปแล้ว แม้แต่ชีวิต มันก็ไม่มี

บางครั้งก็คิดว่าผมบ้าไปแล้วหรือเปล่า ที่ได้ยินเสียงสถาปัตยกรรม…

Continue reading “ชีวิตหลังความเต็ค : เมื่อคุณได้ยินเสียงสถาปัตยกรรม”