OPENING HOURS: MONDAY – SUNDAY: 10.00 AM TO 8.00 PM

info@sitename.com | 987654321

Design Makes A Better Life.

Design Makes A Better Life.

House of LOVE บ้านที่เกิดจากความรัก

บางครั้งเราก็แยกไม่ออกว่าสิ่งใดคือ “ความจำเป็น” หรือ “ความต้องการ” ทั้งสองสิ่งดูมีนัยยะในการมีอยู่ที่ต่างกัน “จำเป็น” คือต้องมี ส่วน “ต้องการ”

อาจไม่ต้องมีก็ได้ หลายคนสามารถแบ่งแยกทั้งสองสิ่งออกจากกันได้ดี ทำให้มีการลำดับความสำคัญที่เหมาะสมกับชีวิต จะพูดไปก็เหมือนการมีบ้านสักหลังหนึ่ง ที่ส่วนใหญ่ความต้องการมักมาก่อนความจำเป็น… บ้านหลังนี้ทำให้ผมคิดถึงเรื่องเหล่านี้เมื่อครั้งที่ได้มาเยือน

 

 

เจ้าของบ้านคือคุณมาศถวิน ชาญวีรกูล ได้ให้โจทย์กับสถาปนิกจากการพูดคุยและสักถามการใช้ชีวิต ไม่มีการยัดเยียดโจทย์เรื่องสไตล์หรือความชอบส่วนตัวแต่อย่างใด แล้วที่เหลือก็ให้สถาปนิกเป็นผู้ออกแบบ ว่าบ้านของเขานั้นควรจะเป็นอย่างไรจึงจะเหมาะสมกับผู้อยู่อาศัยมากที่สุด โดยคุณสรายุทธ์ ฝูงวรรณลักษณ์ ผู้เป็นสถาปนิกตีโจทย์ออกมา ว่าเจ้าของบ้านนั้นต้องการบ้านที่สร้างขึ้นเพิ่มในพื้นที่ของบ้านเดิมอยู่แล้ว ซึ่งบ้านหลังอื่นๆนั้นก็เป็นของบ้านของพ่อแม่และญาติๆ

 

 

ฉะนั้นบ้านหลังนี้จึงต้องการความเฉพาะตัวพอสมควร บวกกับการพูดคุยและได้ทำความรู้จักเจ้าของบ้าน ทำให้รับรู้ได้ถึงความต้องการความแตกต่างจากบ้านทั่วๆไป และเจ้าของบ้านก็เป็นคนรักครอบครัว ต้องการให้ภรรยาและลูกๆอีก 2 คนนั้นได้อยู่ในบ้านหลังนี้อย่างมีความสุขอบอุ่น

 

จึงนึกถึงคำว่า “รักนก” หรือ “The Nest” ขึ้นมา เพราะให้ความรู้สึกถึงความอบอุ่น ความรัก การอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน และแนวคิดนี้เองก็กลายมาเป็นบ้านสวยน่าอยู่ แฝงด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวหลังนี้

 

เริ่มจากความจำเป็นที่จะต้องมีบ้านอีกหนึ่งหลังเพื่อครอบครัว ซึ่งจะนำมาซึ่งความรักในบ้าน จากนั้นก็มาดูที่ความต้องการว่าอยากให้บ้านนั้นเป็นอย่างไร ผสมผสานเพื่อให้เกิดความกลมกล่อม ความต้องการที่อยากให้บ้านน่าอยู่ อาจแลกมาด้วยการลงทุน แต่เพื่อความรักที่จะดำรงอยู่ บ้านหลังนี้จึงถือกำเนิดขึ้น

 

แนวคิดบ้าน “รังนก” หรือ “The Nest” คือบ้านที่สร้างจากความรักในครอบครัว สื่อสารผ่านงานสถาปัตยกรรม ที่มีการก่อตัว เกาะเกี่ยวของรูปทรงคล้ายรังนก มีการเดินภายในบ้านที่เพิ่มความสัมพันธ์ในบ้านที่ดี แต่ยังคงความเป็นส่วนตัวอยู่ จะเห็นได้จากที่บริเวณชานพักบันไดซึ่งยื่นลอยอยู่กลางสระว่ายน้ำ เปรียบเสมือนรังนกที่เป็นหัวใจของบ้าน โดยตำแหน่งนี้เป็นพื้นที่สำหรับนั่งพักผ่อน นั่งเล่นพูดคุยกัน และเป็นตำแหน่งที่สามารถมองเห็นทุกคนในบ้านว่าอยู่ที่จุดใดบ้าง เพิ่มปฏิสัมพันธ์ที่น่าสนใจต่างจากบ้านหลังอื่นๆ ไม่ว่าจะเดินเส้นทางไหน ก็ยังต้องผ่านส่วนที่เป็นรังนกนี้ตลอดเวลาด้วย

 

ในส่วนของการตกแต่งได้นำลวดลาย ของกิ่งไม้ และงานสานคล้ายการสานของรังนก มาใช้ในการตกแต่งภายในเสริมจากแนวคิดหลังด้วย ดังจะเห็นได้จากบริเวณหัวเตียงได้มีการนำโลหะมาสานกัน การตกแต่งผนังตกแต่งหรือผนังบังตาด้วยเส้นสายคลายกิ่งไม้ รวมไปถึงการเลือกของตกแต่งบ้าน ก็มีการใช้โคมไปที่ใช้หวายมาสานถักทอ เป็นต้น

 

บ้านหลังนี้ยังถูกคิดมาเพื่อการอยู่ร่วมกับธรรมชาติมาเป็นอย่างดี ตั้งแต่การเลือกใช้เหล็กเป็นโครงสร้างหลักทั้งหมดของบ้าน เพราะเหล็กนั้นมีคุณสมบัติที่แข็งแรง อายุการใช้งานที่ยาวนาน และเมื่อต้องการจะรื้อถอนก็ยังสามารถนำไปขายเพื่อทำการหลอมและขึ้นรูปเป็นเหล็กได้อีกครั้ง เป็นการลดขยะและเหล็กก็ยังขายได้ราคาดีด้วย

 

เรื่องการระบายอากาศ สถาปนิกก็คิดถึงการเปิดรับลมได้อย่างสะดวกสบาย ตัวบ้านที่ขึ้นแนวสูง 3 ชั้น ทำให้ไม่มีห้องใดของบ้านเลยที่ไม่ได้รับลมธรรมชาติ หลังคาออกแบบเป็นหลังคา 2 ชั้น คือชั้นแรกจะกันแดดกันฝนชั้นหนึ่ง เว้นระยะขึ้นไปเป็นหลังคาอีกชั้นเพื่อให้เกิดมวลอากาศซึ่งเป็นฉนวนกันความร้อนอย่างดี ระหว่างหลังคาสองชั้นนี้

 

ส่วนกระจกที่ใช้เป็นกระจก insulation glass เพื่อลดความร้อนจากแสงแดดเข้าสู่ตัวบ้าน เนื่องจากบ้านในรูปแบบโมเติร์น จะมีรูปแบบผนังที่เป็นกระจกค่อนข้างมาก อีกทั้งความสูงจากพื้นถึงฝ้าของห้องก็มีความสูงมากกว่าปกติ เพื่อให้อากาศร้อนลอยสูงขึ้น ทำให้ผู้อาศัยอยู่ในภาวะน่าสบาย อีกทั้งตัวบ้านยังอยู่ใกล้สระว่ายน้ำ เมื่อมีลมพัดก็จะพาไอเย็นเข้าสู่ตัวบ้าน

 

แต่บ้านหลังนี้จะดูแห้งแร้งเมื่อขาดการจัดสวนหรือพื้นที่รอบบ้านที่ดี ได้คุณสรรเสริญ เกียรติสุไพบูลย์ จาก Linex Design and Consultants มาเป็นผู้ออกแบบ แนวคิดหลักคือการใช้ต้นไม้ที่เอื้อต่อการนำความเย็นสู่ตัวบ้าน ไม่สูงบังลม ดูแลง่าย และส่งเสริมให้ตัวบ้านน่าสนใจขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง แม้ดูผ่านๆบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านที่ดูแปลกตาหลังหนึ่ง แต่เมื่อมองลงไปถึงรายละเอียดและการอยู่อาศัยจริงแล้ว บ้านหลังนี้เต็มไปด้วยความตั้งใจและผลที่ได้ คือความลงตัวของบ้านหลังนี้จริงๆ

 

“ในขณะที่มนุษย์ต้องการบ้านเพื่อการดำเนินชีวิต หัวใจก็ต้องการความรักในการดำรงอยู่เช่นกัน” ผมคิดอยู่ในใจว่าบางครั้ง “ความต้องการ” ก็อาจจำเป็นพอๆกับ “ความจำเป็น” ก็ได้

 

ขอขอบคุณ

เจ้าของ : มาศถวิน ชาญวีรกูล

ออกแบบสถาปัตยกรรม : สรายุทธ์ ฝูงวรรณลักษณ์  081-641-7149    

ออกแบบตกแต่งภายใน : สรายุทธ์ ฝูงวรรณลักษณ์, ตะวัน กลิ่นผกา

ออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม :  Linex Design and Consultants โดย สรรเสริญ เกียรติสุไพบูลย์  02-655-7275

ที่ปรึกษาโครงการ: วีระยุทธ์ เนตรวิจิตร

ผู้รับเหมาก่อสร้าง : บ. ที.ดับบลิว.บิวดิ้ง จก. โดย ธนิต หวังจิตร์ 081-642-7615