OPENING HOURS: MONDAY – SUNDAY: 10.00 AM TO 8.00 PM

info@sitename.com | 987654321

Design Makes A Better Life.

Design Makes A Better Life.

อิเกียชวนแต่งบ้านสไตล์คนรุ่นใหม่หัวใจสีเขียว

ปัจจุบันประชากรโลกเพิ่มขึ้นเป็น 7 พันล้านคนแล้ว ส่งผลให้ทรัพยากรเริ่มขาดแคลน สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงเริ่มเข้าสู่ภาวะวิกฤติ โลกสูญเสียพื้นที่ป่าไป 50%

 และระบบนิเวศทางธรรมชาติอีก 60% ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากทรัพยากรอันมีค่ากลายเป็นขยะและไม่มีการรีไซเคิล ค่าครองชีพของผู้คนทั่วโลกจะสูงขึ้นเพราะพลังงานและวัตถุดิบต่างๆ มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นภายในปี 2030 การขาดแคลนน้ำจะส่งผลต่อประชากร 50% ทั่วโลก

ในขณะที่ผู้คนกว่าพันล้านคนเข้าสู่สังคมผู้บริโภค ประชากรอีกมากต้องประสบปัญหาในการดำรงชีพอันเนื่องจากขาดแคลนพลังงานและทรัพยากร (ข้อมูลอ้างอิง: IKEA Group Sustainability Strategy, People & Planet Positive 2020)

จากการคาดการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ผู้คนมีความห่วงใยสิ่งแวดล้อม และมองหาไอเดียและรูปแบบการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำ และลดปริมาณขยะ รวมถึงการนำขยะไปรีไซเคิลได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงใช้ชีวิตในบ้านได้อย่างสะดวกสบาย และมีความสวยงาม อิเกีย ในฐานะแบรนด์ที่ใส่ใจในเรื่องความยั่งยืนของโลกใบนี้ และเชื่อมั่นว่าการปลูกฝังจิตสำนึกและพฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมนั้น จะต้องเริ่มต้นตั้งแต่ที่บ้าน จึงมุ่งมั่นนำเสนอแรงบันดาลใจ และเฟอร์นิเจอร์ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตในบ้านของผู้คนที่ดีและมีความยั่งยืนอย่างแท้จริง

มร. ลาร์ส สเวนสัน ผู้อำนวยการด้านความยั่งยืนและการสื่อสาร บริษัท อิคาโน่ รีเทล เอเชีย (อิเกียภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) กล่าวว่า “เราเชื่อว่าทุกคนสามารถที่จะปรับรูปแบบการใช้ชีวิตเพื่อความยั่งยืนของโลกและสิ่งแวดล้อมได้ง่ายๆ โดยไม่จำเป็นต้องใช้เงินมากมาย หรือต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตหรือสไตล์ของตัวเองไปอย่างสิ้นเชิง แต่เพียงเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ในกิจวัตรประจำวันที่ทุกคนสามารถทำได้ง่ายๆ แต่ช่วยโลกของเราได้อย่างมหาศาล หากพวกเราทุกคนร่วมกันลงมือทำ อิเกีย มีเป้าหมายหลักในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและโลกที่ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้แนวคิดเรื่อง “ความยั่งยืน” หรือ Sustainability เป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจของเรา เราคำนึงถึงความยั่งยืนในทุกๆ ขั้นตอนการทำงาน และต้องการที่จะแบ่งปันความรู้ ความชำนาญต่างๆ ไปสู่ผู้คนทั่วโลก”

การเริ่มต้นปรับเปลี่ยนชีวิตประจำวันและทำบ้านให้มีความยั่งยืนมากขึ้นนั้นทำได้ง่ายๆ และประหยัดด้วย 4 วิธีจากอิเกีย ดังนี้

 

1. ประหยัดพลังงาน บ้านในปัจจุบันมีเทคโนโลยีทันสมัยที่ช่วยประหยัดพลังงาน ลดการใช้ไฟฟ้าและช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย เพียงแค่เลือกผลิตภัณฑ์ที่ช่วยประหยัดพลังงานและการตกแต่งที่ช่วยจัดการปัญหาด้านการใช้พลังงานได้อย่างยั่งยืน เช่น

 • เลือกใช้หลอดไฟ LED ใช้พลังงานน้อยกว่าหลอดไฟธรรมดาถึง 85% และมีอายุยืนยาวใช้งานได้นานถึง 25,000 ชั่วโมงจึงช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในบ้านได้อีกด้วย

 • การติดตั้งหลอดไฟหรือโคมไฟเฉพาะจุด เช่น หลอดไฟระบบเซนเซอร์ใน

  ตู้เสื้อผ้า โคมไฟอ่านหนังสือเพื่อลดการเปิดไฟดวงใหญ่

 • บานเกล็ดช่วยรับแสงเข้าบ้าน ในขณะที่ช่วยกักความร้อนไว้นอกบ้าน ลดการใช้ไฟ และเปิดแอร์ให้น้อยลง

 • ใช้ถ่านที่สามารถชาร์จใหม่ได้ เพื่อลดปริมาณขยะ

 • เลือกใช้อุปกรณ์ทำอาหารที่ใช้พลังงานน้อยและประหยัดเวลา เช่น กระทะที่ทำจากสเตนเลส ช่วยกระจายความร้อนได้อย่างทั่วถึงและยังเก็บความร้อนได้นาน

  2. ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

 • ใช้ก๊อกน้ำที่ติดตั้งอุปกรณ์ที่ช่วยลดการใช้น้ำและยังมีความแรงเท่าเดิม จะลดการใช้น้ำได้มากถึง 30 – 40% ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว

 • รองน้ำใส่ในซิงค์หรือกะละมังเวลาล้างจานหรือซักผ้า แทนการเปิดน้ำไหลจากก๊อกโดยตรง

 • การปรุงอาหารต่อครั้งในปริมาณมากเพื่อเก็บไว้รับประทานในมื้อต่อๆ ไป และใช้อุปกรณ์ช่วยตวงปริมาณเครื่องปรุงในการประกอบอาหารทุกครั้ง เพื่อจะได้ไม่ปรุงอาหารพลาดและต้องทิ้งไป จะช่วยประหยัดทั้งพลังงานไฟฟ้าและน้ำ

  3. ลดขยะ และรีไซเคิล สิ่งที่ทุกคนทำได้ ตั้งแต่บ้านหลังเล็กๆ ไปจนถึงกลุ่มธุรกิจใหญ่ เป็นเรื่องของการเปลี่ยนความเข้าใจ จากการมอง “ขยะ” เป็น “ทรัพยากร”

 • วิธีง่ายที่สุดในการลดขยะและประหยัดเงิน ก็คือใช้เท่าที่จำเป็น

 • การคัดแยกขยะในบ้านก่อนทิ้ง โดยจัดแบ่งภาชนะใส่ขยะเป็นประเภท งานง่ายๆ ที่ช่วยประหยัดพลังงานให้โลกได้

 • ใช้ภาชนะหรือกล่องเก็บอาหารที่เหลือไว้ทานมื้อต่อไป เพื่อช่วยลดปริมาณขยะ

  4. ใช้ชีวิตเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น การใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน เริ่มที่สุขภาพของเรา

 • ปลูกพืชสมุนไพรและผักเองที่บ้าน ช่วยให้มีพืชผักสดสะอาดไว้รับประทาน และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้บ้านมีความสดชื่น สบายตา

 • รวมถึงการเลือกบริโภคอาหาร คำนึงถึงแหล่งวัตถุดิบ และกรรมวิธีการผลิตที่ไม่ก่อให้เกิดผลประทบต่อสิ่งแวดล้อม

พบกับหลากหลายไอเดีย และของตกแต่งบ้านที่ช่วยส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและ
การใช้ชีวิตในบ้านอย่างยั่งยืน เพื่อมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับโลกของเราได้แล้ววันนี้ ที่อิเกีย บางนา