ชีวิตหลังความเต็ค : “เล่นเป็นเต็คไปได้…”

“เล่นเป็นเด็กไปได้…”

นั่นเป็นเสียงของพี่คนหนึ่งที่ดังขึ้นเมื่อผมพูดและเล่นอะไรแผลงๆแบบเด็ก

Continue reading “ชีวิตหลังความเต็ค : “เล่นเป็นเต็คไปได้…””